Tűzvédelem

Vizsgázott szakembereink által kínáljuk az alábbi szolgáltatásainkat:

  • Villamos berendezések tüzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok
  • (Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálata)
  • MSZ HD 60364 szerinti ‘Első felülvizsgálat’
  • Tüzvédelmi felülvizsgálat által feltárt hibák javítása

Tűzvédelemről

A villamos berendezések szabványosságának (tűzvédelmének) időszakos felülvizsgálatait a 35/1996. (XII. 29) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat a 39.§ (7). pontja és a 26/2005 (V.28.) BM módosított rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) alapján, a 2/2002 (I.23) BM. sz. rendelet 3 sz. melléklete I. fejezete Tűzvédelmi műszaki követelmények szerint végezzük:

  • az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben és szabadtéren legalább 3 évenként;
  • a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben és szabadtéren legalább 6 évenként;
  • a „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben és szabadtéren legalább 9 évenként

tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni és a tapasztalt hiányosságokat meg kell, szüntetni.

Új létesítmények üzembe helyezés előtti méréseit 48 órán belül elvégezzük.